Vàng SJC 1L - 10L 36.460 36.660
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.210 34.610
Vàng nữ trang 99,99% 33.810 34.610
Vàng nữ trang 99% 33.367 34.267
Vàng nữ trang 75% 24.710 26.110
Vàng nữ trang 58,3% 18.930 20.330
Vàng nữ trang 41,7% 13.184 14.584
Cong ty TNHH MTV Vang bac da quy Sai gon : Bang Ty gia vang SJC