Vàng SJC 1L - 10L 36.430 36.630
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.520 35.920
Vàng nữ trang 99,99% 35.220 35.920
Vàng nữ trang 99% 34.864 35.564
Vàng nữ trang 75% 25.693 27.093
Vàng nữ trang 58,3% 19.693 21.093
Vàng nữ trang 41,7% 13.730 15.130
Cong ty TNHH MTV Vang bac da quy Sai gon : Bang Ty gia vang SJC