Vàng SJC 1L 36.630 36.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.370 34.770
Vàng nữ trang 99,99% 33.870 34.670
Vàng nữ trang 99% 33.427 34.327
Vàng nữ trang 75% 24.830 26.230
Vàng nữ trang 58,3% 19.023 20.423
Vàng nữ trang 41,7% 13.209 14.609
Cong ty TNHH MTV Vang bac da quy Sai gon : Bang Ty gia vang SJC