Sàn BĐS

>Sàn BĐS
BÁN GấP ĐấT 5A15, 5A16 GIÁ 500 TRIệU/300M2(60%), THÔNG KHU CÔNG NGHệ CAO MP4
BÁN GấP ĐấT 5A15, 5A16 GIÁ 500 TRIệU/300M2(60%), THÔNG KHU CÔNG NGHệ CAO MP4
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN 600M2 ĐấT 5A15, 5A16 LIỀN KỀ MặT TIềN NA2, Mỹ PHƯớC 4, GIÁ ĐẦU TƯ
BÁN 600M2 ĐấT 5A15, 5A16 LIỀN KỀ MặT TIềN NA2, Mỹ PHƯớC 4, GIÁ ĐẦU TƯ
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN LÔ ĐẤT 5A15, 5A16, 5A21 Mỹ PHƯớC 4 Vị TRÍ ĐẹP, QUỐC LỘ 13
BÁN LÔ ĐẤT 5A15, 5A16, 5A21 Mỹ PHƯớC 4 Vị TRÍ ĐẹP, QUỐC LỘ 13
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN ĐẤT LÔ 5C15 Mỹ PHƯớC 4 GIÁ 700 TRIỆU/300M2 (50%)
BÁN ĐẤT LÔ 5C15 Mỹ PHƯớC 4 GIÁ 700 TRIỆU/300M2 (50%)
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN ĐẤT LÔ 5C15 Mỹ PHƯớC 4 GIÁ 700 TRIỆU/300M2 (50%)
BÁN ĐẤT LÔ 5C15 Mỹ PHƯớC 4 GIÁ 700 TRIỆU/300M2 (50%)
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN 2 LÔ GÓC ĐẸP NHẤT 5A15, 5A16 LIỀN KỀ ĐƯỜNG NA2 MỸ PHƯỚC 4
BÁN 2 LÔ GÓC ĐẸP NHẤT 5A15, 5A16 LIỀN KỀ ĐƯỜNG NA2 MỸ PHƯỚC 4
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
KIM OANH Mở BÁN 50 NềN ĐấT MặT TIềN NA2 Mỹ PHƯớC 4 GIÁ GốC CHủ ĐầU TƯ!
KIM OANH Mở BÁN 50 NềN ĐấT MặT TIềN NA2 Mỹ PHƯớC 4 GIÁ GốC CHủ ĐầU TƯ!
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
CHỉ 435TR/NềN ĐấT LIỀN KỀ MặT TIềN NA2, QL13
CHỉ 435TR/NềN ĐấT LIỀN KỀ MặT TIềN NA2, QL13
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
CHỉ 435TR/NềN ĐấT NGAY CụM KHU CÔNG NGHIệP THớI HÒA CHUẩN Bị KHởI CÔNG, MặT TIềN NA2, QL13
CHỉ 435TR/NềN ĐấT NGAY CụM KHU CÔNG NGHIệP THớI HÒA CHUẩN Bị KHởI CÔNG, MặT TIềN NA2, QL13
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN ĐấT Mỹ PHƯớC 4, MặT TIềN QUốC Lộ 13 GIÁ 435TR DIệN TÍCH 150M2, Sổ Đỏ- THổ CƯ 100%
BÁN ĐấT Mỹ PHƯớC 4, MặT TIềN QUốC Lộ 13 GIÁ 435TR DIệN TÍCH 150M2, Sổ Đỏ- THổ CƯ 100%
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN ĐấT Mỹ PHƯớC 4, MặT TIềN QUốC Lộ 13 GIÁ 435TR DIệN TÍCH 150M2, Sổ Đỏ- THổ CƯ 100%
BÁN ĐấT Mỹ PHƯớC 4, MặT TIềN QUốC Lộ 13 GIÁ 435TR DIệN TÍCH 150M2, Sổ Đỏ- THổ CƯ 100%
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
ĐẤT NỀN 5A16, Mỹ PHƯớC 4 GIÁ 435TR/150m2
ĐẤT NỀN 5A16, Mỹ PHƯớC 4 GIÁ 435TR/150m2
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
SANG NHƯợNG GấP 150M2 LÔ ĐấT GIÁ 435TR - Sổ Đỏ, THổ CƯ 100% TạI LÀNG ĐạI HọC THủ DầU MộT
SANG NHƯợNG GấP 150M2 LÔ ĐấT GIÁ 435TR - Sổ Đỏ, THổ CƯ 100% TạI LÀNG ĐạI HọC THủ DầU MộT
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LIỀN KỀ ĐƯỜNG NA2, GIÁ 435TR/150M2 ( BAO SANG TÊN) CHỈ CÓ 50 NỀN GIÁ GỐC!
BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LIỀN KỀ ĐƯỜNG NA2, GIÁ 435TR/150M2 ( BAO SANG TÊN) CHỈ CÓ 50 NỀN GIÁ GỐC!
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
LÔ 5A16 ĐấT NềN LIỀN KỀ NA2 Mỹ PHƯớC 4. BÁN LÔ 150M2 GIÁ 450TR/ NềN.
LÔ 5A16 ĐấT NềN LIỀN KỀ NA2 Mỹ PHƯớC 4. BÁN LÔ 150M2 GIÁ 450TR/ NềN.
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định
BÁN ĐấT NềN DIệN TÍCH LớN 5A15, 5A16 - NA2 - VÀNH ĐAI 4- Mỹ PHƯớC 4, CHỉ 2,8TRIệU/M2
BÁN ĐấT NềN DIệN TÍCH LớN 5A15, 5A16 - NA2 - VÀNH ĐAI 4- Mỹ PHƯớC 4, CHỉ 2,8TRIệU/M2
Kim Oanh 0908 978 719
Diện tích: 150
Giá: 400 triệu VNĐ/Tổng diện tích
Hướng: Không xác định

Đăng ký nhận bản tin

Hỗ trợ trực tuyến

0988.12.12.12

CN Bình Dương:  0937 05 7744
CN TP Mới BD: 0937 07 4343
CN TP. HCM: 0948 66 16 16
CN TT TP. HCM: 0906 32 6879
CN Biên Hòa ĐN: 0902 599 594

  Tiện ích

  Giá vàng
  Tỷ giá ngoại tệ
  Chứng khoán
  • HOSE

  • HNX