Dự án

Ưu đãi cạnh tranh

Khu công nghiệp Phú Tân có mức giá cho thuê chỉ từ 4 USD/m2/tháng. Đây là chính sách ưu đãi đặc biệt của chủ đầu tư với mong muốn chia sẻ cơ hội hợp tác phát triển lâu dài cùng các nhà sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
TOP