Giới thiệu

Kim Oanh Group ký kết hợp tác MSM triển khai hệ thống văn phòng điện tử DIGIO.

Kim Oanh Group ký kết hợp tác MSM triển khai hệ thống văn phòng điện tử DIGIO.

Ngày 12/05/2021, Công ty CP Tập đoàn địa ốc Kim Oanh và MSM ký kết hợp tác tư vấn triển khai hệ thống văn phòng điện tử DIGIO

TOP