Tin tức

Bản tin Bất Động Sản Kim Oanh - Số 1 - Tháng 3.2011

Bản tin cung cấp thông tin về những tìm năng đầu tư, phát triển tại thị trường bất động sản Đồng Nai; những nhận định về thị trường trong năm 2011, và thông tin về dự án Mỹ Phước - Bình Dương ... ban-tin-bat-dong-san-kim-oanh-so-1-thang-3-2011.pdf
TOP