Tin tức

Thêm hai gia đình khó khăn ở Đồng Nai  nhận nhà tình thương

Thêm hai gia đình khó khăn ở Đồng Nai nhận nhà tình thương

Nằm trong chuỗi hoạt động giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngày 14-10-2017, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã phối hợp cùng Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Hạnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hai gia đình nghèo trên địa bàn xã.
TOP