Tin tức

Đề xuất đánh thuế thu nhập bất động sản 2%Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị áp dụng thuế suất 2% đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản mà bên bán, chuyển nhượng là cá nhân (thay vì hiện nay đang áp dụng 2 mức 2% trên tổng giá trị hợp đồng và 25% trên lợi nhuận - PV).

Lý do Bộ Xây dựng đưa ra kiến nghị trên bởi trong các văn bản góp ý về việc ban hành luật Thuế thu nhập cá nhân, ban hành các nghị định và thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Xây dựng đã đề xuất áp dụng mức thuế suất 2% đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trong rất nhiều trường hợp bán, chuyển nhượng bất động sản của cá nhân thì việc xác định giá vốn là rất khó khăn, do việc ghi giá chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng, mua bán có thể không phù hợp với giá thực tế mua bán, chuyển nhượng. Nhiều khoản chi phí liên quan đến quá trình tạo lập, mua bán bất động sản như chi phí lãi vay, phí tư vấn, môi giới, quản lý… không thể được ghi nhận hợp lý vào giá vốn. Giá trị bất động sản biến động theo thời gian do lạm phát và trượt giá, do các hoạt động đầu tư cải tạo bất động sản làm gia tăng giá trị của bất động sản…

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp người mua nhà, bất động sản nhưng sau một thời gian ngắn bán đi ngay thì có thể dễ dàng trong việc xác định giá vốn. Nhưng đối với trường hợp người mua nhà, và sau một thời gian dài (có thể là nhiều năm sau) mới bán đi thì việc xác định giá vốn hợp lý là rất khó khăn vì giá trị bất động sản đã thay đổi theo thị trường và giá vốn theo đó cũng thay đổi.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, nếu áp dụng cả hai mức thuế suất 2% và 25% thì trong nhiều tình huống khi có các trường hợp tương tự nhau tại cùng một khu vực địa điểm, do cùng một cơ quan thuế giải quyết, nhưng có trường hợp áp dụng mức thuế suất 2%, có trường hợp áp dụng mức thuế suất 25%. Điều này tạo ra sự nhìn nhận khác nhau từ phía người dân, không đảm bảo được sự đồng bộ, bình đẳng khi áp dụng các quy định pháp luật.

Việc áp dụng mức thuế suất 25% trong nhiều trường hợp là khó khăn do phức tạp trong việc xác định giá vốn và giá chuyển nhượng thực tế, vì thế có thể dẫn đến tiêu cực trong việc xác định và kê khai thuế, thu thuế.

Theo Thanh Niên
TOP