Tin tức

Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025Một góc Khu công nghiệp VSIP II tại Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương.

Theo nội dung dự án điều chỉnh Quy hoạch mà Ban soạn thảo và đơn vị tư vấn cho biết, giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2012, công nghiệp Bình Dương đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và vùng kinh tế trong điểm cũng như cả nước nói chung. Giai đoạn này công nghiệp của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao; thu hút được các thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp; đặc biệt là khu vực kinh tế FDI tăng nhanh và thành phần kinh tế ngoài Nhà nước phát triển khá, giữ vai trò động lực trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, trình độ công nghệ đã được nâng lên một bước; sản phẩm công nghiệp của tỉnh khá đa dạng; chất lượng đáp ứng được yêu cầu thị trường trong nước, một số mặt hàng công nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong kim ngạch xuất khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 36 khu và cụm công nghiệp tập trung giúp Bình Dương phát triển công nghiệp theo kế hoạch, quy hoạch cụ thể… Phấn đấu đến năm 2020, Bình Dương trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, mang tầm khu vực, gắn với phát triển bền vững và sau năm 2020 là tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cho rằng, dự án này so với quy hoạch trước khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên ông lưu ý, Ban biên soạn và đơn vị tư vấn cần ghi nhận ý kiến góp ý cụ thể và chính xác của các chuyên gia, lãnh đạo từ viện nghiên cứu, các sở ngành như: dự án cần khảo sát, đánh giá có chiến lược; một số vấn đề về phát triển công nghiệp của tỉnh cần viết lại đầy đủ hơn; tránh viết chung chung cần phải nêu cụ thể đặc thù công nghiệp của Bình Dương… Trên cơ sở đó sẽ bổ sung thêm vào để dự án Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 hoàn chỉnh. 

Theo Báo Bình Dương
TOP