Tin tức

Đồng Nai: Thành lập 5 KCN mới theo quy hoạch


Ảnh phối cảnh KCN Biên Hòa 1 sau chuyển đổi


Cụ thể, thành lập mới 5 KCN với tổng diện tích dự kiến 970 ha: KCN Phước Bình 190ha, KCN Gia Kiệm 330ha, KCN Cẩm Mỹ 300ha, KCN Suối Tre 150ha.

Riêng KCN Biên Hòa 1 với diện tích 355ha dự kiến chuyển đổi công năng thành Trung tâm thương mại - dịch vụ và sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Mở rộng 7 KCN với tổng diện tích 1002ha như: KCN Amata từ 527ha lên 674ha, KCN An Phước từ 130ha lên 201ha, KCN Long Đức từ 283ha lên 580ha, KCN Định Quán từ 54ha lên 161ha, KCN Xuân Lộc từ 109 lên 303ha, KCN Tân Phú từ 54ha lên 130ha, KCN Agtex Long Bình từ 43ha lên 153ha.
TOP