Tin tức

Đồng Nai xếp thứ 3 cả nước về thu hút FDI trong 9 tháng đầu năm 2014


Đồng Nai xếp thứ 3 trong cả nước về thu hút vốn FDI 9 tháng năm 2014.

Cụ thể, Bắc Ninh đã thu hút được 94 dự án mới với 1,365 tỷ USD vốn đăng ký. Trong đó, riêng dự án của Tập đoàn Samsung được cấp phép ngày 1-7 tại Bắc Ninh đã có tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD. Số vốn FDI thu hút trong 9 tháng năm 2014 của Bắc Ninh chiếm 12% tổng vốn đầu tư của cả nước. Tiếp đến, TP.Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 1,283 tỷ USD và Đồng Nai đứng thứ 3 với 1,17 tỷ  USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.


Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, 9 tháng qua tổng vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam đạt 11,18 tỷ USD. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút được lượng vốn cao nhất, với 571 dự án đăng ký mới và tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 7,7 tỷ USD, chiếm 68,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng.
Theo Báo Đồng Nai

TOP