Tin tức

Dư luận đang hiểu nhầm Thông tư 76


Hình minh họa

Cũng theo ông Thắng, nội dung của quy định tại Điều 6 Thông tư 76 không phải là một nội dung mới, điều này đã được quy định tại Nghị định 120 năm 2010 và Thông tư 93 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Ông Thắng cũng giải thích thêm về đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư 76: "Trong trường hợp người dân mua nhà của chủ đầu tư thì chỉ nộp tiền 1 lần cho chủ đầu tư, điều này không khác gì so với quy định trước đây. Còn Điều 6 của Thông tư 76 áp dụng đối với phần diện tích của Nhà nước tại dự án chung cư khi mà Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phần diện tích đó hoặc bán chuyển nhượng phần diện tích đó cho người dân".

- Theo Thời báo Kinh Doanh
TOP