Tin tức

Hai thị xã Dĩ An và Thuận An đủ điều kiện lên thành phố

Đến nay, TX.Thuận An và TX.Dĩ An đã cơ bản đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Việc thành lập TP.Thuận An và TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng về diện tích, địa giới hành chính, dân số của 2 thị xã là đòi hỏi khách quan và cần thiết, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà để 2 thị xã và tỉnh Bình Dương phát triển trong thời điểm hiện nay.

Một góc đô thị TX.Dĩ An

Đô thị phát triển

Những năm qua, TX.Dĩ An luôn tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng từng bước đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông mang tính động lực, liên kết vùng như ĐT743b, đường Bắc - Nam 3, đường Mỹ Phước - Tân Vạn… Đến nay, tổng số tuyến đường thị xã quản lý được bê tông hóa, nhựa hóa là 48/48 tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, đi lại của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, cho biết qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình phát triển đô thị, thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là năm 2017, thị xã được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại III; hiện đã cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II.

Đối với TX.Thuận An, thời gian qua địa phương đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị theo các tiêu chí đô thị loại 2 và nâng cao chất lượng sống của người dân. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã, địa phương đã huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội. Cụ thể, thị xã đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án như các tuyến đường Thuận Giao 02, Thuận Giao 10, Hưng Định 23, Hưng Định 24, An Sơn 01... tạo diện mạo đô thị Thuận An chuyển biến rõ rệt.

TX.Thuận An là một địa phương phát triển mạnh khu công nghiệp, thu hút lực lượng lao động lớn từ ngoài tỉnh, do đó nhu cầu về trường học cho con em lao động gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, thị xã đang đầu tư các dự án trường Tiểu học Trần Quốc Toản 2, trường Tiểu học Tân Thới (giai đoạn 2), trường THCS Nguyễn Trung Trực... Bên cạnh đó, thị xã đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Theo đó, các khu đất công được thị xã dành làm các khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, khu công viên, hoa viên, cây xanh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời mang lại diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp cho thị xã; có thể kể đến như công viên tiếp giáp đường Châu Văn Tiếp - cầu Đúc, công viên dọc bờ kè đường Gia Long...

Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn

TX.Thuận An được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 114/QĐ-BXD ngày 7-3-2017 trên cơ sở 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn đã được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị.

Đánh giá, đối chiếu hiện trạng phát triển của TX.Thuận An với các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh; đồng thời căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn trong Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, TX.Thuận An về cơ bản hội đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh. Cụ thể, tiêu chuẩn 1 (về quy mô dân số), tổng dân số của thị xã là 535.264 người; tiêu chuẩn 2 (về diện tích tự nhiên), tổng diện tích tự nhiên thị xã là 83,712km2; tiêu chuẩn 3 (số đơn vị hành chính trực thuộc) thị xã có 10 xã, phường, trong đó có 9 phường và một xã (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 90%); tiêu chuẩn 4 đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III...

TP.Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số. Nếu được thành lập, thành phố có 83,712km² diện tích tự nhiên, 535.264 nhân khẩu và 9 phường. Ông Tâm cho biết, việc thành lập TP.Thuận An trực thuộc tỉnh hoàn toàn phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015; cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. UBND thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập TP.Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương.


Cùng với TX.Thuận An, TX.Dĩ An đến nay cũng đã cơ bản đạt các điều kiện, tiêu chuẩn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Theo lãnh đạo thị xã, việc thành lập TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số và địa giới hành chính của thị xã là phù hợp với các quy định hiện hành, tương xứng vị trí địa lý của thị xã, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương.

 

Đánh giá về mức độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập thành phố, đến nay các điều kiện, tiêu chuẩn việc thành lập TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương đã bảo đảm đạt theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Theo đó, tiêu chuẩn về quy mô dân số, tính đến 31-12-2018 dân số TX.Dĩ An là 403.760 người (bao gồm dân số đã quy đổi). Như vậy, TX.Dĩ An đã đạt tỷ lệ 254% theo quy định; tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, thị xã có diện tích tự nhiên là 60,04 km2. Tiêu chuẩn này được đánh giá đạt so với quy định; tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc, thị xã có 7/7 phường, tỷ lệ số phường đạt 100%. Tiêu chuẩn này được đánh giá đạt so với quy định.

Đối với tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III, TX.Dĩ An được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 113/QĐ-BXD ngày 7-3-2017 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng; tiêu chuẩn này đã đạt. Về tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đạt 6/6 tiêu chí quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 1211/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Như vậy, căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, TX.Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để thành lập TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Theo baobinhduong.vn

TOP