Tin tức

Hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

nghị định hướng dẫn thi hành luật xây dựng
Hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

Các nghị định được Bộ Xây dựng soạn thảo và đưa ra xin ý kiến tại hội thảo này gồm: Nghị định về quy hoạch xây dựng; Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí xây dựng; Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Luật Xây dựng năm 2014 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6.2014), có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015, thay thế cho Luật Xây dựng năm 2003.
Theo Báo đầu tư Bất động sản

TOP