Tin tức

Kinh tế Bình Dương "về đích" ấn tượng

Một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của Bình Dương năm 2013 là hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến giữa tháng 11/2013 tỉnh đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,32 tỷ USD; lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 2.209 dự án với tổng vốn là 18,72 tỷ USD. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, thể hiện qua doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ (bình quân 8,7%).

Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện bất lợi như dịch bệnh, thời tiết bất thường, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn… song tỉnh đã tập trung các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 3,7%. 

Hoạt động thương mại, xuất khẩu tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 đạt 89.544 tỷ đồng, tăng 24,3% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,443 tỷ USD, tăng 15,7%.

Năm 2013, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,8%; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 61,3%, 35,3%, 3,4%; GDP bình quân đầu người 52,7 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách ước đạt 29.000 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy, năm 2013 kinh tế của tỉnh Bình Dương đã “về đích” khá ấn tượng.

Năm 2014 phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2013

Năm 2014, Bình Dương xác định mục tiêu tổng quát là tập trung ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp, thị trường tài chính...

Tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, nông nghiệp tăng 4%, giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 1 tỷ USD...

Ngọc Nhi

TOP