Tin tức

Mua nhà bằng giấy tờ tay muốn hợp thức hóa phải làm thế nào?

Tôi mua một căn nhà cấp 4 (4x17m) năm 2005 tại xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TPHCM bằng giấy tờ tay (sổ đỏ chung, XD trên đất nông nghiệp, Không có phép XD)

Nay tôi muốn hỏi 2 vấn đề sau:
1. Tôi muốn sửa chữa nhà (nâng độ dốc của mái tôn do bị mưa dột và thấm), và xây thêm cổng nhà thì có cần xin phép gì không nếu có thì thủ tục như thế nào?

2. Tôi muốn hợp thức hóa nhà (làm sổ đỏ) thì chi tiết thủ tục như thế nào?

- Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng và Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP thì đối với các trường hợp sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình thì chủ đầu tư không cần phải có giấy phép xây dựng trước khi xây dựng công trình. Tuy nhiên theo mô tả của bạn có thể thấy việc sửa chữa, cải tạo công trình nhà của bạn làm thay đổi kết cấu chịu lực và sự an toàn của công trình thì trước khi xây dựng nên bạn cần phải có Giấy phép xây dựng công trình. Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị bao gồm: + Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu).

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải; ảnh chụp hiện trạng công trình.

Theo quy định của pháp luật thì một trong những điều kiện trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng là phải có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, tuy nhiên theo như bạn trình bày thì bạn mua đất từ năm 2005 bằng giấy viết tay. Đối chiếu với các quy định của pháp luật thì bạn không đủ điều kiện để xin cấp phép xây dựng.

Thứ hai, vì việc mua bán quyền sử dụng đất của bạn chỉ viết tay chưa có công chứng , chứng thực nên theo quy định của pháp luật hợp đồng mua bán đó vô hiệu về mặt hình thức. Do đó, để hợp pháp hóa mảnh đất và ngôi nhà, bạn và người mua phải thực hiện việc mua bán trên tại phòng công chứng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Luật đất đai quy định như sau:

Điều 127. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
TOP