Tin tức

Năm 2017 sẽ hoàn thành hai tuyến metro

Theo Ban quản lý, hiện tuyến metro số 1 đang tập trung xây dựng đoạn đi trên cao (dài 17,1 km) và depot Suối Tiên. Gói đi ngầm từ nhà ga Bến Thành đến Nhà hát TP sẽ mời thầu và triển khai xây dựng trong năm 2014. Gói đi ngầm từ nhà hát Bến Thành đến ga Ba Son đang chờ duyệt kết quả đấu thầu. Còn tuyến metro số 2 đến nay đã sơ tuyển nhà thầu xây lắp đối với 5/7 gói, trong năm 2014 sẽ trao thầu, triển khai xây dựng cả bảy gói này.

Theo Phapluattp
TOP