Tin tức

Quy định mới về xây dựng nhà ở


Từ 1-9, khi xây dựng nhà ở phải theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, nhà ở riêng lẻ được định nghĩa là công trình được xây dựng trên diện tích khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở.

Theo đó, tùy theo quy mô nhà ở, việc khảo sát xây dựng phải được thực hiện các quy định sau: Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, từ 2 tầng trở xuống, chủ nhà có thể tự thực hiện khảo sát xây dựng nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng khảo sát nhằm bảo đảm an toàn công trình nhà ở và các công trình lân cận. Khuyến khích chủ nhà thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện khảo sát địa chất công trình. Mọi tổ chức, cá nhân được tự thi công nếu có kinh nghiệm xây dựng nhà ở có quy mô tương tự và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên, chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện khảo sát địa chất công trình. Đơn vị tổ chức thi công xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Về thiết kế, đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, từ 2 tầng trở xuống, việc thiết kế nhà ở được thực hiện như sau: Mọi tổ chức, cá nhân thiết kế nếu có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế nhà ở có quy mô tương tự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế. Trường hợp ở nông thôn, khi xây dựng nhà ở 1 tầng có kết cấu đơn giản thì không bắt buộc phải lập bản vẽ thiết kế cụ thể, chủ nhà có thể thi công theo mẫu nhà ở đã được xây dựng nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình nhà ở. Khuyến khích chủ nhà thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thiết kế nhà ở.

Trường hợp nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên; hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thực hiện. Riêng nhà ở từ 7 tầng trở lên, chủ nhà phải gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của chính quyền địa phương để thẩm tra thiết kế theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15-8-2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Theo Báo Đồng Nai
TOP