Tin tức

Sức bật kinh tế Bình Dương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, từ đó tạo ra sức bật để Bình Dương phát triển ngày càng bền vững.Kinh tế Bình Dương tăng tốc trong những năm qua. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tại Công ty TPR Việt Nam, KCN Việt Nam - Singapore. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học cao và chuyển giao công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, những năm qua, công nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Riêng 8 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và tạo động lực để phát triển đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ gắn với tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, hàm lượng công nghệ và giá trị nội địa sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác khuyến công nhằm phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Trong phát triển công nghiệp, tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, sản xuất linh kiện, cụm linh kiện...

Về xuất khẩu, kim ngạch tăng cao qua các năm, duy trì thặng dư thương mại. Cụ thể, thặng dư thương mại 3 năm (2016-2018) đạt 14 tỷ 340 triệu USD. Chỉ tính trong 8 tháng năm 2019 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 17 tỷ 534 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của tỉnh chuyển dịch theo chiều hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, phù hợp với lộ trình thực hiện mục tiêu của chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh. Các mặt hàng chủ lực có quy mô xuất khẩu lớn của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, đồng thời phát triển thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu mới thuộc nhóm công nghệ như điện thoại di động, máy vi tính, thiết bị điện tử, nông sản chất lượng cao...

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Những năm qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình của Tỉnh ủy về huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Kết quả cho thấy, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh trong 3 năm 2016, 2017, 2018 tăng bình quân 11,9%/năm, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách giải ngân 19.007 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư, qua gần 3 năm thực hiện, tỉnh đã thu hút 5 tỷ 911 triệu USD, đạt 84,4% kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 (7 tỷ USD); quy mô vốn trung bình 1 dự án là 10,5 triệu USD. Riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được gần 40.440 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 1 tỷ 942 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh đạt trên 34 tỷ USD.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Bình Dương, ông Neil McGregor, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Sembcorp (Singapore), nói: “Bình Dương đang thu hút nhiều đối tác quốc tế đến đầu tư. Với tiềm năng phát triển và sự ủng hộ của chính quyền tỉnh, Sembcorp rất tin tưởng vào sự phát triển của tập đoàn trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương”.

Ông IRWIN Lee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Universal Robina Corporation (URC, Philippines), cho biết thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi để URC đầu tư hiệu quả tại tỉnh. URC Việt Nam là công ty thuộc Tập đoàn URC - một trong những công ty hàng đầu tại Philippines, chuyên sản xuất thực phẩm và nước giải khát. Tại Việt Nam, URC đã đầu tư xây dựng 5 nhà máy, riêng ở Bình Dương có 3 nhà máy hoạt động tại KCN Việt Nam - Singapore I và II-A với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. URC cam kết sẽ đầu tư lâu dài tại Bình Dương.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Theo baobinhduong.vn

TOP