Tin tức

Tách thửa đất ở: Diện tích tối thiểu phải 25 m2

diện tích đất tách thửa

 Dự thảo cũng quy định cụ thể về trường hợp được giải quyết cho tách thửa dưới hạn mức tối thiểu. Theo đó, hộ gia đình cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khi thừa kế, hòa giải tranh chấp có nhu cầu tách thửa sẽ được UBND quận, huyện xem xét giải quyết. Tuy nhiên, diện tích của các thửa đất này không được nhỏ hơn 25m2 đối với đất ở và 300 m2 đối với đất nông nghiệp.

Đối với trường hợp một thửa đất nông nghiệp tách thành nhiều thửa đất và toàn bộ được sử dụng làm đất ở, dự thảo cho biết vẫn thực hiện theo Quyết định 19. Tức là phải thực hiện chuyển mục đích cho thửa đất lớn trước khi tách thửa.  

Thanh Trúc
TOP