Tin tức

TP.HCM: bất động sản hút vốn FDI

TP.HCM: bất động sản hút vốn FDITheo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản dẫn đầu trong việc thu hút vốn FDI với khoảng 117,6 triệu USD.

Tính đến ngày 15/11, có 349 dự án có vốn nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào TP.HCM với tổng vốn đăng ký đạt 510,1 triệu USD, vốn bình quân mỗi dự án 1,46 triệu USD.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản có 7 dự án với 117,6 triệu USD (23%), thương mại 114 dự án với 117,5 triệu USD (23%), công nghiệp 37 dự án với 105,6 triệu USD (20,7%),…

Được biết, Singapore  dẫn đầu với vốn đầu tư 279,6 triệu USD, Nhật 100,6 triệu USD, Pháp 23,4 triệu USD, Hong Kong 10,1 triệu USD, Hàn Quốc 10 triệu USD.

Thanh Trúc
TOP