Tin tức

Từ 1/7/2014: Đất dưới 30m2 sẽ vẫn được cấp sổ đỏ

Đất dưới 30m2 sẽ vẫn được cấp sổ đỏ
Ảnh minh họa.

Theo đó, nghị định này quy định một số ngoại lệ cấp sổ đỏ cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Trong đó, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu (dưới 30m2) theo quy định của UBND cấp tỉnh thì chủ sử dụng đất sẽ được cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Nghị định 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-7-2014

Theo Báo Bình Dương

TOP