Tin tức

TX.Bến Cát: Thu hút gần 3.800 dự án đầu tư trong và ngoài nước

6 tháng đầu năm 2019, TX.Bến Cát đã thu hút thêm 263 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn đầu tư 1.564 tỷ đồng và gần 270 triệu USD; trong đó, đầu tư trong nước có 218 dự án và 45 dự án nước ngoài. Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn TX.Bến Cát là 3.789 dự án, với tổng số vốn gần 35.000 tỷ đồng và trên 6,6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, TX.Bến Cát đã phát triển thêm 286 doanh nghiệp nhỏ và vừa (tăng 11,8% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã lên gần 1.500 doanh nghiệp. Với sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài thị xã, đời sống của người lao động ngày càng được nâng lên cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo baobinhduong

TOP