Tin tức

Vốn FDI vượt mốc 15 tỷ USD

Như vậy, tổng vốn FDI 9 tháng đã đạt tới 15,005 tỷ USD, chính thức vượt mốc dự kiến thu hút vốn FDI cả năm 2013 (13 - 14 tỷ USD), tăng 36% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong số này, vốn đăng ký mới đạt 9,29 tỷ USD, vốn tăng thêm 5,71 tỷ USD, đa phần rơi vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với gần 7,6 tỷ USD vốn đăng ký mới và 5,37 tỷ USD vốn tăng thêm.

Đứng sau là lĩnh vực bất động sản, với 460 triệu USD đăng ký mới và 127,5 triệu USD vốn tăng thêm.

Đặc biệt, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong số các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI, với 20 dự án đăng ký mới và 4 dự án tăng thêm trong tháng 9.

Tổng số dự án trong lĩnh vực này 9 tháng đầu năm là 116 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký (gồm cả cấp mới và tăng thêm) là 380,59 triệu USD, tăng rất mạnh so với 98,8 triệu USD đăng ký đầu tư vào lĩnh vực này của năm 2012.

Nếu so với tổng số vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực này lũy kế tới năm 2012 là 1,1 tỷ USD, thì sự nổi lên của lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ trong 9 tháng đầu năm 2013 là điểm đáng ghi nhận của khu vực FDI.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tình hình thu hút FDI trong các tháng cuối năm là khả quan. “Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa tiếp 49 đoàn khách, với 245 nhà đầu tư, từ các nước Đức, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Mối quan tâm của các nhà đầu tư với TP.HCM tiếp tục tăng lên”, ông Minh cho biết.

Tại Hà Nội, tính khả quan cũng được ghi nhận tương tự khi đã vượt lên 2 bậc, lên vị trí thứ 7 sau 1 tháng, tuy rằng đa phần là các dự án quy mô nhỏ và vừa.

Tuy vậy, về vốn FDI thực hiện, 9 tháng mới đạt khoảng 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước và không có đột biến lớn.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp FDI 9 tháng đầu năm 2013

  Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 63,949 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm 66,29% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

  Xuất khẩu (không kể dầu thô): 58,449 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm 60,59% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

  Nhập khẩu: 54,499 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm 56,42% tổng kim ngạch nhập khẩu.  

  Xuất siêu: 9,45 tỷ USD.

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Theo Báo Đầu TưTOP