Tin tức

Xung quanh vấn đề khen thưởng Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh: Tại thời điểm đề nghị khen thưởng, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm của công ty

Ông Trần Trọng Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cho biết như thế khi trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương liên quan đến vấn đề quy trình tặng thưởng huân chương cho Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh.

Trụ sở Công ty Kim Oanh

Năm 2016, Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Xin ông nói rõ thêm về quy trình tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho công ty này?

- Trong giai đoạn 2010- 2015, Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh đã có nhiều đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền 21 tỷ 505,99 triệu đồng, trong đó 10,2 tỷ đồng đóng góp ủng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh) và trên 11 tỷ đồng đóng góp hỗ trợ các tỉnh, thành khác trong cả nước. Đồng thời, trong giai đoạn này, công ty đã thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế); thực hiện tốt phúc lợi xã hội, nâng cao thu nhập cho nhân viên và thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động của công ty. Công ty đã được tặng giấy khen, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thuế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, công tác khuyến học khuyến tài…

 Căn cứ khoản 20, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 về sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng, Công ty Kim Oanh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba do có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21-7-2016, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổ chức cuộc họp để xem xét, đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng bằng khen và huân chương lao động cho 14 tập thể và 52 cá nhân, trong đó đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty Kim Oanh về thành tích trong thực hiện công tác xã hội từ thiện. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những đóng góp của công ty trong thời gian qua và đề nghị khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho công ty này.

Trình tự, thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Còn về quy trình tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty Kim Oanh thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ngày 17-12-2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có văn bản phúc đáp Công văn số 163/CV-VCD-2018 ngày 6-12-2018 của Quỹ học bổng Vừ A Dính về việc đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có ý kiến đối với thành tích đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện của Công ty Kim Oanh.

Theo đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thông qua các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh... đến năm 2018, Công ty Kim Oanh đã ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện trong cả nước để xây dựng nhà cho người nghèo tại các tỉnh miền núi, vùng khó khăn, như: Điện Biên, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Bến Tre, Yên Bái, chương trình “Xuân nơi đảo xa”, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Quỹ học bổng Vừ A Dính với tổng số tiền trên 91 tỷ đồng. Việc ủng hộ này góp phần hỗ trợ các hoạt động hướng về biển đảo, giúp đỡ con em các chiến sĩ, ngư dân… đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và hỗ trợ các hoạt động xã hội từ thiện.

Với những thành tích đóng góp trong các hoạt động xã hội từ thiện của công ty và ý kiến xác nhận của cơ quan thuế (công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đến ngày 30-6-2018), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất với đề nghị của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

- Hiện nay, một số thông tin cho rằng Công ty Kim Oanh còn nợ đọng thuế nhưng vẫn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Ông nói gì về vấn đề này?

 - Như trên tôi đã nói, cùng với những thành tích đóng góp trong các hoạt động xã hội từ thiện, đồng thời theo xác nhận của cơ quan thuế đến ngày 30- 6-2018, Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất với đề nghị của Quỹ học bổng Vừ A Dính việc trình khen thưởng cho công ty.

Đối với khoản nợ 103,1 tỷ đồng theo thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế năm 2019 của Cục Thuế tỉnh, thì đây là khoản nợ thuế phát sinh từ ngày 1-7-2018 đến ngày 1-7-2019. Tính đến ngày 31-12- 2019, Công ty Kim Oanh đã nộp số tiền thuế là 56 tỷ đồng, còn nợ 47,1 tỷ đồng.

Như vậy, tại thời điểm đề nghị khen thưởng công ty chưa có thông tin của cơ quan chức năng về những sai phạm liên quan đến trốn thuế, mở bán dự án khi chưa đủ cơ sở pháp lý… của Công ty Kim Oanh như thông tin phản ánh gần đây.

- Xin cảm ơn ông

Theo: Báo Bình Dương

TOP