Tin tức

Nhộn nhịp đầu tư vào Bình Dương

Nhộn nhịp đầu tư vào Bình Dương

Hôm qua (19/3), UBND tỉnh đã trao chứng nhận đầu tư đợt 1 năm 2013 cho 29 doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 547 triệu USD. Trong đó có 16 dự án được cấp chứng nhận đầu tư mới với vốn đăng ký gần 376 triệu USD và 13 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư hơn 171 triệu USD. Với kết quả khả quan này cho thấy, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục hấp dẫn DN FDI.
TOP