Tin tức

Thủ Dầu Một sẽ là đô thị trung tâm của thành phố Bình Dương

Thủ Dầu Một sẽ là đô thị trung tâm của thành phố Bình Dương

Đây là quan điểm phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng chung đô thị Thủ Dầu Một (điều chỉnh) đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt mới đây. Theo đó, đến năm 2015, Thủ Dầu Một sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2, đến năm 2020 là đô thị loại 1, trở thành một quận trung tâm, khu vực phường Phú Tân sẽ trở thành trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của thành phố Bình Dương trong tương lai…
TOP