Tin tức

Dành hàng ngàn ha đất cho công trình công cộng

Dành hàng ngàn ha đất cho công trình công cộng

Năm 2020, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã dành ra gần 19,5 ngàn ha đất để xây dựng hạ tầng các dự án và công trình công cộng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Những dự án, công trình đó chủ yếu được đầu tư bằng 2 nguồn: vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.
TOP