Tin tức

Sức bật kinh tế Bình Dương

Sức bật kinh tế Bình Dương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, từ đó tạo ra sức bật để Bình Dương phát triển ngày càng bền vững.
TOP