Tin tức

Kim Oanh tăng cường công tác đào tạo nhân viên

Kim Oanh tăng cường công tác đào tạo nhân viên

Trong hai ngày 19 và 20 – 8 vừa qua, Công ty cổ phần Địa ốc Kim oanh đã tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Các chuyên đề nằm trong kế hoạch đào tạo dành cho các chức danh Trưởng – Phó phòng Kinh doanh gồm Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng tuyển dụng; Kỹ năng tạo động lực kinh doanh; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kiểm tra hồ sơ vay và điều kiện xét vay của ngân hàng… Tham gia công tác đào tạo đợt này bên cạnh các Giám đốc chuyên môn của Công ty Kim Oanh còn có đại diện Vietcombank chi nhánh Bình Dương. 
TOP