Tuyển dụng

THỦ QUỸ CHI NHÁNH LONG THÀNH

1. Nội dung công việc: 

  • Thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của thủ quỹ chi nhánh.
  • Thu chi tiền khách hàng, các khoản thanh toán 
  • Luân chuyển tiền nội bộ giữa các sàn khi có yêu cầu từ Thủ quỹ Tổng công ty
  • Giao dịch ngân hàng và quản lý chứng từ ngân hàng: bao gồm Séc, ủy nhiệm chi, lệnh rút tiền
  • Quản lý mộc dấu, đóng dấu văn bản
2. Trình độ chuyên môn: Trung Cấp trở lên chuyên ngành kế toán hoặc tương đương
3. Kiến thức và kỹ năng: Biết sử dụng phần mềm Rosy, Excel, Word.
4. Kinh nghiệm công tác: Từ 01 năm trở lên
5. Phẩm chất cá nhân: Hòa đồng, vui vẻ, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hotline: 0903041638
Email: tuyendung@diaockimoanh.com.vn

TOP